Social media

Feestdag Sint Briej
Geschreven door Ron Moonen   
dinsdag 21 februari 2017

Woendag 1 februari was de feestdag van onze patrones Sint Brigida. We bezochten die dag samen met het jonkheidsbestuur de H. Mis ter ere van Sint Briej. Het was een mooie en drukke viering, waar veel pelgrims en Noorbeekenaren aanwezig waren. Een mooi gebruik dat niet verloren mag gaan!

 
Terugblik jaarvergadering vrijdag 27 januari 2017
Geschreven door Ron Moonen   
dinsdag 21 februari 2017

Vrijdag 27 januari hielden we onze jaarvergadering in paviljoen Berggalm. Na de opening met de Christelijke groet werd iedereen door voorzitter Martin Roodink van harte welkom geheten. Nadat de afmeldingen waren genoemd en enkele mededelingen waren gedaan, las secretaris Ron Moonen het jaarverslag 2016 voor. Hierna volgde het financieel overzicht door penningmeester Maroos Somers en het verslag van de kascontrolecommissie. Rond de klok van 21.15 uur stonden de bestuursverkiezingen op de agenda. Aftredend en niet herkiesbaar was Edwin Moonen. De voorzitter bedankte Edwin voor al zijn gedane werk als bestuurslid voor onze schutterij. Het bestuur droeg Kurt Huntjens voor als nieuw bestuurslid. Er waren geen tegenkandidaten. Kurt werd met algemene meerderheid van de stemmen gekozen. Na de bestuursverkiezing werd de jaarkalender 2017 besproken en volgde nog de rondvraag. Om 22.00 uur werd de vergadering gesloten, zoals deze begonnen was; met de Christelijke groet.

Aansluitend aan de vergadering werden de jubilarissen gehuldigd. We hadden dit jaar drie jubilarissen: Andrea Somers (12,5 jaar), Edwin Moonen (25 jaar) en Servé Gubbels (40 jaar). Andrea en Servé ontvingen de bekende versierselen. Edwin was helaas niet op de vergadering aanwezig, maar zal op een later tijdstip alsnog gehuldigd worden. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

 
Uitreiking van de Nobele Orde van de Papegay in Gent
Geschreven door Ron Moonen   
maandag 28 november 2016

Zaterdag 26 november toog een delegatie van de schutterij richting het stadhuis in het Belgische Gent voor de jaarlijkse uitreiking van de Nobele Orde van de Papegay.

Onze tambour-majoor Berto Loo ontving in Gent de gouden medaille en onze keizer Martin Roodink  werd die dag gepromoveerd tot officier met Gouden Papegay.

Martin en Berto vanaf deze plaats nogmaals van harte proficiat met deze welverdiende onderscheiding!